حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اسلاویا پراگ - خنک

لیگ اروپا یک شانزدهم

اسلاویا پراگ

0 0

خنک

21:25 1397/11/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
7
خطا
7
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
3
40
٪ مالکیت توپ
60
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
0
16
پرتاب دستی
14
3
کرنر
4
14
خطا
10
2
آفساید
3
13
ضربه آزاد
16
18
موقعیت گل
6
44
٪ مالکیت توپ
56
3
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
5
3
شوت دفع شده
0
10
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
3
27
پرتاب دستی
33
3
کرنر
3
7
خطا
3
1
آفساید
3
6
ضربه آزاد
8
10
موقعیت گل
3
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
3
11
پرتاب دستی
19

بازی های رودرروی اسلاویا پراگ و خنک

لیگ اروپا یک شانزدهم

اسلاویا پراگ

4
1

خنک

23:30
1397/12/02