حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بتیس - رن

لیگ اروپا یک شانزدهم

بتیس

1 3

رن

23:30 1397/12/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
4
5
خطا
6
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
7
7
موقعیت گل
6
54
٪ مالکیت توپ
46
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
4
17
پرتاب دستی
13
5
کرنر
5
11
خطا
11
2
آفساید
5
17
ضربه آزاد
13
17
موقعیت گل
11
55
٪ مالکیت توپ
45
3
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
7
3
شوت دفع شده
4
6
شوت خارج از چارچوب
1
8
شوت داخل چارچوب
6
36
پرتاب دستی
21
3
کرنر
1
6
خطا
5
0
آفساید
5
11
ضربه آزاد
6
10
موقعیت گل
5
56
٪ مالکیت توپ
44
2
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
6
2
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
0
6
شوت داخل چارچوب
2
19
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی بتیس و رن

لیگ اروپا یک شانزدهم

بتیس

3
3

رن

21:25
1397/11/25