بازی‌ چلسی - مالمو

لیگ اروپا - یک شانزدهم

چلسی

3 0

مالمو

23:30 1397/12/02

بازی های رو در روی چلسی و مالمو

لیگ اروپا

چلسی

2
1

مالمو

23:30
1397/11/25

اخبار بازی