حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی دیناموکیف اوکراین - المپیاکوس

لیگ اروپا یک شانزدهم

دیناموکیف اوکراین

1 0

المپیاکوس

23:30 1397/12/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
7
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
1
51
٪ مالکیت توپ
49
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
0
15
پرتاب دستی
11
5
کرنر
5
17
خطا
16
2
آفساید
0
16
ضربه آزاد
19
11
موقعیت گل
9
44
٪ مالکیت توپ
56
5
نجات دروازه
5
3
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
5
24
پرتاب دستی
21
3
کرنر
2
10
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
11
7
موقعیت گل
8
37
٪ مالکیت توپ
63
5
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
5
9
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی دیناموکیف اوکراین و المپیاکوس

بین المللی دوستانه باشگاهی

دیناموکیف اوکراین

1
1

المپیاکوس

20:30
1398/04/17
لیگ اروپا یک شانزدهم

دیناموکیف اوکراین

2
2

المپیاکوس

21:25
1397/11/25