حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اینتر - راپید وین

لیگ اروپا یک شانزدهم

اینتر

4 0

راپید وین

23:30 1397/12/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
5
6
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
5
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
0
14
پرتاب دستی
7
3
کرنر
6
17
خطا
9
0
آفساید
3
12
ضربه آزاد
17
13
موقعیت گل
9
60
٪ مالکیت توپ
40
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
4
6
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
1
26
پرتاب دستی
15
2
کرنر
1
11
خطا
4
0
آفساید
3
7
ضربه آزاد
11
8
موقعیت گل
4
65
٪ مالکیت توپ
35
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1
12
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی اینتر و راپید وین

لیگ اروپا یک شانزدهم

اینتر

1
0

راپید وین

21:25
1397/11/25

ویدیوهای بازی اینتر و راپید وین

اخبار بازی