حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سالزبورگ - کلوب بروژ

لیگ اروپا یک شانزدهم

سالزبورگ

4 0

کلوب بروژ

21:25 1397/12/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
7
خطا
8
2
آفساید
1
8
ضربه آزاد
9
9
موقعیت گل
4
52
٪ مالکیت توپ
48
0
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
1
15
پرتاب دستی
14
3
کرنر
5
16
خطا
17
5
آفساید
1
17
ضربه آزاد
21
14
موقعیت گل
13
45
٪ مالکیت توپ
55
2
کارت زرد
4
3
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
9
6
شوت داخل چارچوب
3
27
پرتاب دستی
23
1
کرنر
3
9
خطا
9
3
آفساید
0
9
ضربه آزاد
12
5
موقعیت گل
9
38
٪ مالکیت توپ
62
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
7
2
شوت داخل چارچوب
2
12
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی سالزبورگ و کلوب بروژ

لیگ اروپا یک شانزدهم

سالزبورگ

1
2

کلوب بروژ

23:30
1397/11/25