حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ویارئال - اسپورتینگ

لیگ اروپا یک شانزدهم

ویارئال

1 1

اسپورتینگ

21:25 1397/12/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
0
7
خطا
6
2
آفساید
1
7
ضربه آزاد
9
7
موقعیت گل
3
57
٪ مالکیت توپ
43
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
1
12
پرتاب دستی
9
6
کرنر
0
12
خطا
10
3
آفساید
1
10
ضربه آزاد
16
20
موقعیت گل
6
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
8
3
شوت دفع شده
2
8
شوت خارج از چارچوب
2
9
شوت داخل چارچوب
2
22
پرتاب دستی
17
5
کرنر
0
5
خطا
4
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
7
13
موقعیت گل
3
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی ویارئال و اسپورتینگ

لیگ اروپا یک شانزدهم

ویارئال

1
0

اسپورتینگ

23:30
1397/11/25
بین المللی دوستانه باشگاهی

اسپورتینگ

0
0

ویارئال

22:45
1395/05/05