حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی زنیت - فنرباغچه

لیگ اروپا یک شانزدهم

زنیت

3 1

فنرباغچه

21:25 1397/12/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
11
خطا
7
4
آفساید
1
9
ضربه آزاد
4
7
موقعیت گل
8
44
٪ مالکیت توپ
56
2
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
3
0
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
3
14
پرتاب دستی
6
8
کرنر
3
18
خطا
15
7
آفساید
1
17
ضربه آزاد
4
12
موقعیت گل
14
43
٪ مالکیت توپ
57
3
کارت زرد
5
2
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
7
1
شوت خارج از چارچوب
4
7
شوت داخل چارچوب
3
21
پرتاب دستی
14
7
کرنر
2
7
خطا
8
3
آفساید
0
8
ضربه آزاد
0
5
موقعیت گل
6
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
4
1
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
0
7
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی زنیت و فنرباغچه

لیگ اروپا یک شانزدهم

زنیت

0
1

فنرباغچه

21:25
1397/11/23