حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کاشیما آنتلرز - رئال‌مادرید

بین المللی جام باشگاه‌های جهان

کاشیما آنتلرز

1 3

رئال‌مادرید

20:00 1397/09/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
6
خطا
11
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
9
40
٪ مالکیت توپ
60
0
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
4
3
پرتاب دستی
8
6
کرنر
3
13
خطا
11
1
آفساید
2
12
ضربه آزاد
14
7
موقعیت گل
17
38
٪ مالکیت توپ
62
1
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
5
4
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
7
10
پرتاب دستی
17
4
کرنر
2
7
خطا
0
0
آفساید
1
1
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
8
36
٪ مالکیت توپ
64
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3
7
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی کاشیما آنتلرز و رئال‌مادرید

بین المللی جام باشگاه‌های جهان

کاشیما آنتلرز

2
4

رئال‌مادرید

14:00
1395/09/28

اخبار بازی