حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی شهرداری ارومیه - کاله مازندران

والیبال لیگ برتر (هفته 17)
2 25 20 29 25 7

شهرداری ارومیه

3 18 25 31 21 15

کاله مازندران

16:00 1397/10/19

بازی های رودرروی شهرداری ارومیه و کاله مازندران

والیبال لیگ برتر

شهرداری ارومیه

2
3

کاله مازندران

16:00
1397/08/09
والیبال لیگ برتر

کاله مازندران

3
2

شهرداری ارومیه

17:00
1396/10/27
والیبال لیگ برتر

شهرداری ارومیه

1
3

کاله مازندران

16:00
1396/08/24
والیبال پلی‌‌آف

کاله مازندران

2
3

شهرداری ارومیه

16:00
1395/12/01