حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی شهرداری تبریز - سایپا

والیبال لیگ برتر (هفته 24)
3 23 25 25 25

شهرداری تبریز

1 25 20 20 20

سایپا

16:00 1397/11/21

بازی های رودرروی شهرداری تبریز و سایپا

والیبال لیگ برتر

شهرداری تبریز

1
3

سایپا

16:00
1397/09/14
والیبال لیگ برتر

سایپا

3
1

شهرداری تبریز

16:30
1396/10/06
والیبال لیگ برتر

شهرداری تبریز

3
0

سایپا

16:00
1396/07/19
والیبال لیگ برتر

شهرداری تبریز

0
3

سایپا

15:00
1395/11/13