بازی‌ الوصل امارات - النصرعربستان

لیگ قهرمانان آسیا - گروه A هفته 1

الوصل امارات

1 0

النصرعربستان

18:50 1397/12/13

بازی های رو در روی الوصل امارات و النصرعربستان

لیگ قهرمانان آسیا

الوصل امارات

1
3

النصرعربستان

23:30
1398/02/17