حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی دیناموزاگرب - بنفیکا

لیگ اروپا یک هشتم نهایی

دیناموزاگرب

1 0

بنفیکا

21:25 1397/12/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
2
5
خطا
7
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
2
36
٪ مالکیت توپ
64
1
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
1
16
پرتاب دستی
15
7
کرنر
4
18
خطا
15
1
آفساید
0
14
ضربه آزاد
18
10
موقعیت گل
6
37
٪ مالکیت توپ
63
3
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2
28
پرتاب دستی
31
2
کرنر
2
13
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
13
3
موقعیت گل
4
38
٪ مالکیت توپ
62
3
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
1
12
پرتاب دستی
16

بازی های رودرروی دیناموزاگرب و بنفیکا

لیگ اروپا یک هشتم نهایی

دیناموزاگرب

0
3

بنفیکا

23:30
1397/12/23

ویدیوهای بازی دیناموزاگرب و بنفیکا