حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سویا - اسلاویا پراگ

لیگ اروپا یک هشتم نهایی

سویا

2 2

اسلاویا پراگ

21:25 1397/12/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
3
خطا
9
2
آفساید
0
8
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
4
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
3
21
پرتاب دستی
21
5
کرنر
2
6
خطا
22
5
آفساید
2
23
ضربه آزاد
10
17
موقعیت گل
6
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
6
1
شوت دفع شده
0
8
شوت خارج از چارچوب
3
8
شوت داخل چارچوب
3
28
پرتاب دستی
35
2
کرنر
1
3
خطا
13
3
آفساید
2
15
ضربه آزاد
6
11
موقعیت گل
2
59
٪ مالکیت توپ
41
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
0
7
پرتاب دستی
14

بازی های رودرروی سویا و اسلاویا پراگ

لیگ اروپا یک هشتم نهایی

سویا

3
4

اسلاویا پراگ

23:30
1397/12/23

ویدیوهای بازی سویا و اسلاویا پراگ