حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی زنیت - ویارئال

لیگ اروپا یک هشتم نهایی

زنیت

1 3

ویارئال

21:25 1397/12/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
8
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
7
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3
15
پرتاب دستی
10
6
کرنر
2
13
خطا
9
3
آفساید
2
11
ضربه آزاد
16
6
موقعیت گل
13
42
٪ مالکیت توپ
58
2
کارت زرد
2
5
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
8
25
پرتاب دستی
22
3
کرنر
1
5
خطا
4
3
آفساید
2
6
ضربه آزاد
8
2
موقعیت گل
6
40
٪ مالکیت توپ
60
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
5
10
پرتاب دستی
12

بازی های رودرروی زنیت و ویارئال

لیگ اروپا یک هشتم نهایی

زنیت

1
2

ویارئال

23:30
1397/12/23

اخبار بازی