حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بنفیکا - دیناموزاگرب

لیگ اروپا یک هشتم نهایی

بنفیکا

3 0

دیناموزاگرب

23:30 1397/12/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
0
کرنر
1
4
خطا
8
0
آفساید
2
10
ضربه آزاد
4
5
موقعیت گل
0
60
٪ مالکیت توپ
40
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
0
23
پرتاب دستی
18
8
کرنر
4
13
خطا
22
1
آفساید
4
26
ضربه آزاد
14
26
موقعیت گل
7
65
٪ مالکیت توپ
35
4
کارت زرد
5
0
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
8
6
شوت دفع شده
0
9
شوت خارج از چارچوب
4
11
شوت داخل چارچوب
3
45
پرتاب دستی
42
6
کرنر
2
7
خطا
9
1
آفساید
0
9
ضربه آزاد
8
12
موقعیت گل
2
66
٪ مالکیت توپ
34
3
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
0
5
شوت داخل چارچوب
2
13
پرتاب دستی
19
2
کرنر
1
2
خطا
5
0
آفساید
2
7
ضربه آزاد
2
9
موقعیت گل
5
72
٪ مالکیت توپ
28
1
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
5

بازی های رودرروی بنفیکا و دیناموزاگرب

لیگ اروپا یک هشتم نهایی

بنفیکا

0
1

دیناموزاگرب

21:25
1397/12/16

اخبار بازی