حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کراسنودار - والنسیا

لیگ اروپا یک هشتم نهایی

کراسنودار

1 1

والنسیا

21:25 1397/12/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
11
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
4
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
8
پرتاب دستی
9
7
کرنر
2
16
خطا
12
4
آفساید
0
12
ضربه آزاد
19
14
موقعیت گل
10
57
٪ مالکیت توپ
43
2
کارت زرد
4
3
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
4
22
پرتاب دستی
14
5
کرنر
1
5
خطا
8
4
آفساید
0
8
ضربه آزاد
9
9
موقعیت گل
6
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
2
14
پرتاب دستی
5

بازی های رودرروی کراسنودار و والنسیا

لیگ اروپا یک هشتم نهایی

کراسنودار

1
2

والنسیا

23:30
1397/12/16