حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آرسنال - رن

لیگ اروپا یک هشتم نهایی

آرسنال

3 0

رن

23:30 1397/12/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
8
خطا
4
2
آفساید
4
8
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
3
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
23
1
کرنر
6
14
خطا
15
2
آفساید
10
25
ضربه آزاد
16
11
موقعیت گل
10
52
٪ مالکیت توپ
48
4
کارت زرد
4
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
5
6
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
2
24
پرتاب دستی
40
0
کرنر
4
6
خطا
11
0
آفساید
6
17
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
7
48
٪ مالکیت توپ
52
3
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
5
5
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
17

بازی های رودرروی آرسنال و رن

لیگ اروپا یک هشتم نهایی

آرسنال

1
3

رن

21:25
1397/12/16

اخبار بازی