حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سالزبورگ - ناپولی

لیگ اروپا یک هشتم نهایی

سالزبورگ

3 1

ناپولی

21:25 1397/12/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
7
خطا
2
1
آفساید
0
2
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
4
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
3
11
پرتاب دستی
11
11
کرنر
5
10
خطا
6
4
آفساید
1
7
ضربه آزاد
14
21
موقعیت گل
8
61
٪ مالکیت توپ
39
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
1
12
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
4
24
پرتاب دستی
21
8
کرنر
2
3
خطا
4
3
آفساید
1
5
ضربه آزاد
6
15
موقعیت گل
4
66
٪ مالکیت توپ
34
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی سالزبورگ و ناپولی

لیگ اروپا یک هشتم نهایی

سالزبورگ

0
3

ناپولی

23:30
1397/12/16

ویدیوهای بازی سالزبورگ و ناپولی