حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اسلاویا پراگ - سویا

لیگ اروپا یک هشتم نهایی

اسلاویا پراگ

4 3

سویا

23:30 1397/12/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2
کرنر
3
12
خطا
3
1
آفساید
2
5
ضربه آزاد
12
4
موقعیت گل
5
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
11
5
کرنر
8
27
خطا
10
2
آفساید
4
11
ضربه آزاد
27
13
موقعیت گل
13
47
٪ مالکیت توپ
53
4
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
5
6
شوت داخل چارچوب
5
38
پرتاب دستی
32
0
کرنر
5
9
خطا
4
1
آفساید
0
2
ضربه آزاد
9
3
موقعیت گل
5
45
٪ مالکیت توپ
55
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
22
پرتاب دستی
11
3
کرنر
0
6
خطا
3
0
آفساید
2
4
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
3
66
٪ مالکیت توپ
34
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
1
7
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی اسلاویا پراگ و سویا

لیگ اروپا یک هشتم نهایی

اسلاویا پراگ

2
2

سویا

21:25
1397/12/16