حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بنفیکا - فرانکفورت

لیگ اروپا یک چهارم نهایی

بنفیکا

4 2

فرانکفورت

23:30 1398/01/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
4
خطا
8
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
6
57
٪ مالکیت توپ
43
0
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
13
3
کرنر
7
15
خطا
12
1
آفساید
1
12
ضربه آزاد
15
13
موقعیت گل
13
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
6
6
شوت داخل چارچوب
4
21
پرتاب دستی
24
2
کرنر
4
11
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
11
7
موقعیت گل
7
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
3
13
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی بنفیکا و فرانکفورت

لیگ اروپا یک چهارم نهایی

بنفیکا

0
2

فرانکفورت

23:30
1398/01/29