حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بورسا اسپور - گالاتاسارای

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

بورسا اسپور

2 3

گالاتاسارای

19:30 1397/12/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
6
خطا
1
1
آفساید
0
1
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
4
32
٪ مالکیت توپ
68
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
3
14
خطا
8
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
13
13
موقعیت گل
9
44
٪ مالکیت توپ
56
2
کارت زرد
6
0
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
1
8
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
5
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
5
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
2