حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بلغارستان - مونته نگرو

یورو گروه A مقدماتی (هفته 1)

بلغارستان

1 1

مونته نگرو

21:30 1398/01/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
6
خطا
9
3
آفساید
1
11
ضربه آزاد
9
6
موقعیت گل
2
52
٪ مالکیت توپ
48
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
20
6
کرنر
4
14
خطا
21
6
آفساید
3
24
ضربه آزاد
20
14
موقعیت گل
8
57
٪ مالکیت توپ
43
2
کارت زرد
4
3
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
4
18
پرتاب دستی
30
3
کرنر
1
8
خطا
12
3
آفساید
2
13
ضربه آزاد
11
8
موقعیت گل
6
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
3
7
پرتاب دستی
10