حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سائوپائولو - بوتافوگو

برزیل سری آ (هفته 1)

سائوپائولو

2 0

بوتافوگو

23:30 1398/02/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
10
خطا
6
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
11
3
موقعیت گل
4
38
٪ مالکیت توپ
62
0
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
3
0
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
2
23
خطا
7
2
آفساید
1
8
ضربه آزاد
25
7
موقعیت گل
11
29
٪ مالکیت توپ
71
0
کارت زرد
4
2
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
7
1
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2
0
کرنر
1
13
خطا
1
1
آفساید
0
1
ضربه آزاد
14
4
موقعیت گل
7
20
٪ مالکیت توپ
80
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
4
1
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی سائوپائولو و بوتافوگو

برزیل سری آ

سائوپائولو

1
1

بوتافوگو

18:30
1398/06/30