حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی گرمیو - سانتوز

برزیل سری آ (هفته 1)

گرمیو

1 2

سانتوز

18:30 1398/02/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
7
کرنر
1
7
خطا
6
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
5
62
٪ مالکیت توپ
38
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
4
12
کرنر
2
12
خطا
18
2
آفساید
1
19
ضربه آزاد
14
25
موقعیت گل
8
64
٪ مالکیت توپ
36
3
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
10
6
شوت دفع شده
0
8
شوت خارج از چارچوب
3
11
شوت داخل چارچوب
5
5
کرنر
1
5
خطا
12
1
آفساید
0
12
ضربه آزاد
6
17
موقعیت گل
3
66
٪ مالکیت توپ
34
1
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
8
3
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
2
9
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی گرمیو و سانتوز

برزیل سری آ

گرمیو

3
0

سانتوز

03:30
1398/06/31