حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی باهیا - کورينتياس

برزیل سری آ (هفته 1)

باهیا

3 2

کورينتياس

23:30 1398/02/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
0
11
خطا
2
0
آفساید
0
2
ضربه آزاد
11
6
موقعیت گل
3
38
٪ مالکیت توپ
62
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
4
17
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
18
15
موقعیت گل
9
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
4
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
3
8
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
4
6
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
7
9
موقعیت گل
6
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی باهیا و کورينتياس

برزیل سری آ

باهیا

1
2

کورينتياس

01:30
1398/06/31