حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آلاگوانو - پالمیراس

برزیل سری آ (هفته 1)

آلاگوانو

1 1

پالمیراس

23:30 1398/02/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
4
1
موقعیت گل
5
50
٪ مالکیت توپ
50
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3
8
پرتاب دستی
4
3
کرنر
7
0
آفساید
0
11
ضربه آزاد
10
6
موقعیت گل
13
50
٪ مالکیت توپ
50
5
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
7
3
شوت داخل چارچوب
6
8
پرتاب دستی
4
3
کرنر
4
3
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
8
50
٪ مالکیت توپ
50
3
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
3
0
پرتاب دستی
0

بازی های رودرروی آلاگوانو و پالمیراس

برزیل سری آ

آلاگوانو

2
6

پالمیراس

01:45
1398/07/05