حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اینترناسیونال - فلامینگو

برزیل سری آ (هفته 1)

اینترناسیونال

2 1

فلامینگو

23:30 1398/02/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
2
خطا
6
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
2
8
موقعیت گل
2
44
٪ مالکیت توپ
56
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
5
8
خطا
10
1
آفساید
3
11
ضربه آزاد
8
17
موقعیت گل
12
45
٪ مالکیت توپ
55
3
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
5
4
شوت دفع شده
5
6
شوت خارج از چارچوب
2
7
شوت داخل چارچوب
5
1
کرنر
4
6
خطا
4
0
آفساید
3
6
ضربه آزاد
6
9
موقعیت گل
10
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی اینترناسیونال و فلامینگو

برزیل سری آ

اینترناسیونال

1
3

فلامینگو

04:00
1398/07/04