حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سانتوز - فلومیننزه

برزیل سری آ (هفته 1)

سانتوز

2 1

فلومیننزه

02:45 1398/02/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
0
13
خطا
8
0
آفساید
2
10
ضربه آزاد
13
10
موقعیت گل
4
42
٪ مالکیت توپ
58
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
0
6
کرنر
1
25
خطا
14
1
آفساید
3
17
ضربه آزاد
25
22
موقعیت گل
10
43
٪ مالکیت توپ
57
3
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
8
1
شوت دفع شده
1
11
شوت خارج از چارچوب
5
10
شوت داخل چارچوب
4
2
کرنر
1
12
خطا
6
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
12
12
موقعیت گل
6
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
1
6
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی سانتوز و فلومیننزه

برزیل سری آ

سانتوز

1
1

فلومیننزه

02:30
1398/07/05