حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی واسکو دوگاما - کورينتياس

برزیل سری آ (هفته 1)

واسکو دوگاما

1 1

کورينتياس

02:30 1398/02/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
0
10
خطا
4
0
آفساید
0
3
ضربه آزاد
10
7
موقعیت گل
5
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
2
8
کرنر
2
21
خطا
8
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
22
13
موقعیت گل
11
47
٪ مالکیت توپ
53
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
7
4
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
2
11
خطا
4
0
آفساید
0
3
ضربه آزاد
12
6
موقعیت گل
6
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی واسکو دوگاما و کورينتياس

برزیل سری آ

واسکو دوگاما

0
1

کورينتياس

17:30
1398/07/07