حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی گالاتاسارای - بشیکتاش

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

گالاتاسارای

2 0

بشیکتاش

20:30 1398/02/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
0
4
خطا
10
3
آفساید
1
11
ضربه آزاد
7
10
موقعیت گل
2
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
5
1
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
3
14
خطا
17
6
آفساید
2
19
ضربه آزاد
20
16
موقعیت گل
14
45
٪ مالکیت توپ
55
2
کارت زرد
7
5
نجات دروازه
5
5
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
5
7
شوت داخل چارچوب
5
1
کرنر
3
10
خطا
7
3
آفساید
1
8
ضربه آزاد
13
6
موقعیت گل
12
32
٪ مالکیت توپ
68
1
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
4
1
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی گالاتاسارای و بشیکتاش

ترکیه سوپرلیگ

گالاتاسارای

0
1

بشیکتاش

20:30
1397/09/11