حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی گرمیو - فلومیننزه

برزیل سری آ (هفته 1)

گرمیو

4 5

فلومیننزه

02:30 1398/02/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
1
خطا
3
0
آفساید
0
3
ضربه آزاد
1
5
موقعیت گل
5
52
٪ مالکیت توپ
48
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
3
8
کرنر
8
8
خطا
9
0
آفساید
0
10
ضربه آزاد
7
13
موقعیت گل
17
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
1
7
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
4
7
شوت داخل چارچوب
12
4
کرنر
7
7
خطا
6
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
12
50
٪ مالکیت توپ
50
2
کارت زرد
1
6
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
9

بازی های رودرروی گرمیو و فلومیننزه

برزیل سری آ

گرمیو

1
2

فلومیننزه

22:30
1398/07/07