حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سائوپائولو - فلامینگو

برزیل سری آ (هفته 1)

سائوپائولو

1 1

فلامینگو

23:30 1398/02/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
7
خطا
6
0
آفساید
2
8
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
6
65
٪ مالکیت توپ
35
1
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
2
16
خطا
15
0
آفساید
2
17
ضربه آزاد
16
22
موقعیت گل
9
64
٪ مالکیت توپ
36
1
کارت زرد
7
0
نجات دروازه
10
6
شوت دفع شده
4
5
شوت خارج از چارچوب
4
11
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
1
9
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
9
14
موقعیت گل
3
63
٪ مالکیت توپ
37
0
کارت زرد
4
0
نجات دروازه
7
3
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
1
8
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی سائوپائولو و فلامینگو

برزیل سری آ

سائوپائولو

0
0

فلامینگو

01:30
1398/07/07