حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بوتافوگو - فورتالزا

برزیل سری آ (هفته 1)

بوتافوگو

1 0

فورتالزا

23:30 1398/02/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
5
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
6
59
٪ مالکیت توپ
41
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
0
7
کرنر
4
10
خطا
16
0
آفساید
1
17
ضربه آزاد
10
9
موقعیت گل
14
57
٪ مالکیت توپ
43
0
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
9
4
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
4
5
خطا
8
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
8
55
٪ مالکیت توپ
45
0
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی بوتافوگو و فورتالزا

برزیل سری آ

بوتافوگو

0
1

فورتالزا

02:30
1398/07/09