حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اینترناسیونال - کروزیرو

برزیل سری آ (هفته 1)

اینترناسیونال

3 1

کروزیرو

23:30 1398/02/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
5
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
6
56
٪ مالکیت توپ
44
1
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
3
10
خطا
15
0
آفساید
0
13
ضربه آزاد
10
16
موقعیت گل
14
53
٪ مالکیت توپ
47
0
کارت قرمز
1
5
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
4
7
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
6
1
کرنر
0
5
خطا
11
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
5
10
موقعیت گل
8
49
٪ مالکیت توپ
51
0
کارت قرمز
1
4
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی اینترناسیونال و کروزیرو

برزیل سری آ

اینترناسیونال

1
1

کروزیرو

03:30
1398/07/14