حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اتلتیکو پارانائنزه - کورينتياس

برزیل سری آ (هفته 1)

اتلتیکو پارانائنزه

0 2

کورينتياس

23:30 1398/02/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
6
خطا
6
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
6
11
موقعیت گل
1
61
٪ مالکیت توپ
39
0
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
0
4
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
1
11
کرنر
3
16
خطا
12
3
آفساید
1
13
ضربه آزاد
17
23
موقعیت گل
4
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
4
0
نجات دروازه
5
6
شوت دفع شده
0
12
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
2
7
کرنر
1
10
خطا
6
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
11
12
موقعیت گل
3
63
٪ مالکیت توپ
37
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی اتلتیکو پارانائنزه و کورينتياس

برزیل سری آ

اتلتیکو پارانائنزه

2
2

کورينتياس

01:45
1398/07/19