حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اینترناسیونال - آلاگوانو

برزیل سری آ (هفته 1)

اینترناسیونال

2 0

آلاگوانو

23:30 1398/02/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
5
خطا
4
2
آفساید
1
5
ضربه آزاد
7
7
موقعیت گل
6
67
٪ مالکیت توپ
33
1
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
3
11
خطا
9
4
آفساید
2
11
ضربه آزاد
15
14
موقعیت گل
12
63
٪ مالکیت توپ
37
2
کارت زرد
3
5
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
6
7
شوت داخل چارچوب
5
3
کرنر
2
6
خطا
5
2
آفساید
1
6
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
6
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی اینترناسیونال و آلاگوانو

برزیل سری آ

اینترناسیونال

0
1

آلاگوانو

01:45
1398/07/18