حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سانتوز - اینترناسیونال

برزیل سری آ (هفته 1)

سانتوز

0 0

اینترناسیونال

23:30 1398/03/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
7
خطا
11
0
آفساید
2
13
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
6
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
4
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
1
7
کرنر
4
19
خطا
19
0
آفساید
3
22
ضربه آزاد
18
11
موقعیت گل
15
62
٪ مالکیت توپ
38
5
کارت زرد
5
1
نجات دروازه
4
5
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
11
4
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
3
12
خطا
8
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
11
6
موقعیت گل
9
63
٪ مالکیت توپ
37
4
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی سانتوز و اینترناسیونال

برزیل سری آ

سانتوز

0
0

اینترناسیونال

22:30
1398/07/21