حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فلامینگو - اتلتیکو پارانائنزه

برزیل سری آ (هفته 1)

فلامینگو

3 2

اتلتیکو پارانائنزه

23:30 1398/03/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
2
8
خطا
13
1
آفساید
0
12
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
5
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3
9
کرنر
2
16
خطا
21
2
آفساید
0
18
ضربه آزاد
14
11
موقعیت گل
13
49
٪ مالکیت توپ
51
4
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
5
3
کرنر
0
8
خطا
8
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
8
47
٪ مالکیت توپ
53
3
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی فلامینگو و اتلتیکو پارانائنزه

برزیل سری آ

فلامینگو

2
0

اتلتیکو پارانائنزه

22:30
1398/07/21