حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی باهیا - فلومیننزه

برزیل سری آ (هفته 1)

باهیا

3 2

فلومیننزه

02:30 1398/03/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
4
خطا
6
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
3
5
موقعیت گل
4
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
3
9
خطا
10
0
آفساید
2
13
ضربه آزاد
8
10
موقعیت گل
11
33
٪ مالکیت توپ
67
2
کارت زرد
5
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
4
1
کرنر
2
5
خطا
4
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
7
29
٪ مالکیت توپ
71
1
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی باهیا و فلومیننزه

برزیل سری آ

باهیا

0
2

فلومیننزه

01:30
1398/07/21