حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آلاگوانو - گویاس

برزیل سری آ (هفته 1)

آلاگوانو

1 0

گویاس

03:30 1398/03/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
5
7
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
8
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
6
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
9
19
خطا
10
1
آفساید
0
10
ضربه آزاد
20
16
موقعیت گل
15
43
٪ مالکیت توپ
57
3
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
3
8
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
6
4
شوت داخل چارچوب
5
3
کرنر
4
12
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
13
8
موقعیت گل
7
39
٪ مالکیت توپ
61
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی آلاگوانو و گویاس

برزیل سری آ

آلاگوانو

0
1

گویاس

23:30
1398/07/20