حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی باهیا - گرمیو

برزیل سری آ (هفته 1)

باهیا

1 0

گرمیو

02:30 1398/03/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
6
خطا
5
0
آفساید
2
7
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
3
48
٪ مالکیت توپ
52
1
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
1
10
کرنر
4
8
خطا
10
0
آفساید
5
14
ضربه آزاد
7
14
موقعیت گل
7
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
3
6
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
2
9
کرنر
2
2
خطا
5
0
آفساید
3
7
ضربه آزاد
1
11
موقعیت گل
4
38
٪ مالکیت توپ
62
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی باهیا و گرمیو

برزیل سری آ

باهیا

1
0

گرمیو

01:45
1398/07/25