حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اینترناسیونال - آوای

برزیل سری آ (هفته 1)

اینترناسیونال

2 0

آوای

02:30 1398/03/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
7
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
8
2
موقعیت گل
10
66
٪ مالکیت توپ
34
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
8
1
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
0
5
کرنر
7
11
خطا
12
3
آفساید
1
13
ضربه آزاد
14
11
موقعیت گل
14
63
٪ مالکیت توپ
37
1
نجات دروازه
5
0
شوت دفع شده
10
4
شوت خارج از چارچوب
3
7
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
4
4
خطا
4
2
آفساید
1
5
ضربه آزاد
6
9
موقعیت گل
4
60
٪ مالکیت توپ
40
1
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
1
6
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی اینترناسیونال و آوای

برزیل سری آ

اینترناسیونال

2
0

آوای

01:45
1398/07/26