حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی چاپه کوئنزه - پالمیراس

برزیل سری آ (هفته 1)

چاپه کوئنزه

1 2

پالمیراس

02:30 1398/03/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
4
خطا
10
1
آفساید
0
9
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
8
43
٪ مالکیت توپ
57
0
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
5
3
کرنر
5
14
خطا
21
1
آفساید
0
20
ضربه آزاد
15
18
موقعیت گل
14
54
٪ مالکیت توپ
46
2
کارت زرد
5
4
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
3
9
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
6
2
کرنر
1
10
خطا
11
0
آفساید
0
11
ضربه آزاد
9
12
موقعیت گل
6
65
٪ مالکیت توپ
35
2
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
3
7
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی چاپه کوئنزه و پالمیراس

برزیل سری آ

چاپه کوئنزه

0
1

پالمیراس

03:30
1398/07/25