حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اکوادور - ژاپن

کوپا آمريکا گروه C (هفته 1)

اکوادور

1 1

ژاپن

03:30 1398/04/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
7
خطا
6
0
آفساید
1
7
موقعیت گل
8
49
٪ مالکیت توپ
51
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
3
14
خطا
16
3
آفساید
1
16
موقعیت گل
16
49
٪ مالکیت توپ
51
3
کارت زرد
1
6
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
3
12
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
7
2
کرنر
0
7
خطا
10
3
آفساید
0
9
موقعیت گل
8
49
٪ مالکیت توپ
51
3
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
9
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
4

اخبار بازی