حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کاشیما آنتلرز - سانفرسه هیروشیما

لیگ قهرمانان آسیا یک هشتم نهایی

کاشیما آنتلرز

1 0

سانفرسه هیروشیما

14:30 1398/03/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
8
خطا
6
2
آفساید
1
4
موقعیت گل
5
44
٪ مالکیت توپ
56
0
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
0
3
کرنر
5
20
خطا
12
3
آفساید
2
7
موقعیت گل
9
40
٪ مالکیت توپ
60
0
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
5
0
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
6
6
شوت داخل چارچوب
1
2
کرنر
3
12
خطا
6
1
آفساید
1
3
موقعیت گل
4
36
٪ مالکیت توپ
64
0
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی کاشیما آنتلرز و سانفرسه هیروشیما

لیگ قهرمانان آسیا یک هشتم نهایی

کاشیما آنتلرز

2
3

سانفرسه هیروشیما

14:30
1398/04/04

اخبار بازی