حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی چونبوک موتورز - شانگهای SIPG

لیگ قهرمانان آسیا یک هشتم نهایی

چونبوک موتورز

1(3) (5)1

شانگهای SIPG

14:30 1398/04/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2
کرنر
3
6
خطا
7
0
آفساید
1
10
موقعیت گل
6
58
٪ مالکیت توپ
42
1
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
1
8
کرنر
3
18
خطا
17
1
آفساید
2
28
موقعیت گل
22
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
4
نجات دروازه
6
7
شوت دفع شده
4
14
شوت خارج از چارچوب
13
7
شوت داخل چارچوب
5
2
کرنر
0
8
خطا
4
1
آفساید
1
9
موقعیت گل
11
54
٪ مالکیت توپ
46
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
2
7
شوت خارج از چارچوب
7
0
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
0
4
خطا
6
0
آفساید
0
9
موقعیت گل
5
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی چونبوک موتورز و شانگهای SIPG

لیگ قهرمانان آسیا یک هشتم نهایی

چونبوک موتورز

1
1

شانگهای SIPG

16:30
1398/03/29
لیگ قهرمانان آسیا یک چهارم نهایی

شانگهای SIPG

0
5

چونبوک موتورز

14:30
1395/06/23
لیگ قهرمانان آسیا یک چهارم نهایی

چونبوک موتورز

0
0

شانگهای SIPG

16:00
1395/06/02

اخبار بازی