حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی واسکو دوگاما - اینترناسیونال

برزیل سری آ (هفته 1)

واسکو دوگاما

2 1

اینترناسیونال

04:00 1398/03/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
2
6
خطا
11
0
آفساید
2
13
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
5
39
٪ مالکیت توپ
61
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
0
کرنر
10
13
خطا
16
0
آفساید
5
20
ضربه آزاد
13
10
موقعیت گل
19
31
٪ مالکیت توپ
69
0
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
7
3
شوت خارج از چارچوب
8
3
شوت داخل چارچوب
4
0
کرنر
8
7
خطا
5
0
آفساید
3
7
ضربه آزاد
7
2
موقعیت گل
14
23
٪ مالکیت توپ
77
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
5
0
شوت خارج از چارچوب
6
0
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی واسکو دوگاما و اینترناسیونال

برزیل سری آ

واسکو دوگاما

1
0

اینترناسیونال

22:30
1398/07/28