حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سیارا - باهیا

برزیل سری آ (هفته 1)

سیارا

0 0

باهیا

03:00 1398/03/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
4
خطا
2
1
آفساید
2
3
ضربه آزاد
8
9
موقعیت گل
6
60
٪ مالکیت توپ
40
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
9
کرنر
1
12
خطا
10
1
آفساید
3
13
ضربه آزاد
16
22
موقعیت گل
9
63
٪ مالکیت توپ
37
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
5
7
شوت دفع شده
4
10
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
0
8
خطا
8
0
آفساید
1
10
ضربه آزاد
8
13
موقعیت گل
3
66
٪ مالکیت توپ
34
2
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی سیارا و باهیا

برزیل سری آ

سیارا

2
1

باهیا

02:00
1398/07/30