حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کروزیرو - کورينتياس

برزیل سری آ (هفته 1)

کروزیرو

0 0

کورينتياس

02:30 1398/03/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
3
خطا
8
1
آفساید
0
9
ضربه آزاد
3
10
موقعیت گل
1
44
٪ مالکیت توپ
56
0
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
0
11
کرنر
5
12
خطا
13
2
آفساید
1
15
ضربه آزاد
12
25
موقعیت گل
5
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
7
5
شوت دفع شده
3
13
شوت خارج از چارچوب
1
7
شوت داخل چارچوب
1
7
کرنر
4
9
خطا
5
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
9
15
موقعیت گل
4
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
2
7
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی کروزیرو و کورينتياس

برزیل سری آ

کروزیرو

2
1

کورينتياس

01:30
1398/07/28